Specialist PR si Comunicare Debutant

INCDCP-ICECHIM București angajează Specialist PR & Comunicare Debutant.

Condiţii minime de ocupare:

 • Fără condiție de vechime.
 • Studii superioare finalizate: Comunicare și Relații Publice, Jurnalism, Știință și Tehnologie, Arte (diplomă de licență).

Alte condiţii:

 • Operare PC: editare conținuturi cu ajutorul suitei Microsft Office, editor WordPress, Instrumente de
  design și prelucrare foto și audio-video, Internet.
 • Cunoștințe limba: Română (exprimare fluentă în scris și oral), Engleză (certificat atestare nivel C1 – cel puțin sau echivalent).
  Alte condiții:
 • 2 referințe profesionale relevante pentru experiența în domeniul de activitate;
 • Cursuri specifice – Comunicare audiovizuală / Media emergente / Publicitate / Design multimedia;
  Constituie avantaje:
 • Portofoliu formator de opinie individual (design
  grafic, design web, blog, activități
  extracurriculare).
  -Experiență înternațională (stagii la instituții /
  directorate / agenții europene sau internaționale).

Probele de concurs constau în analiza dosarului de înscriere la concurs și proba orală (interviu). Data și ora de desfășurare a concursului pot fi
modificate în funcție de numărul candidaților și de disponibilitatea membrilor comisiei.
Data concursului: 06.09.2023 ora 10.00 la sediul INCDCP-ICECHIM București. Salariul de bază brut este 6.000 lei, la care se adaugă sporurile
prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.
Rezultatele concursului vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data susținerii probei de concurs. Contestațiile pot fi depuse la Secretariatul
Directorului General în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului.
Bibliografie:

 1. OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea 206/2004 privind buna conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
 4. Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu.
 5. Allison Theaker, The Public Relations Handbook, https://aclasites.files.wordpress.com/2017/02/alison_theakerpublic_relations_handbook_media_practice2001.pdf;
 6. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
  privind libera circulație a acestor date.
 7. Directiva UE privind serviciile media audiovizuale (AVMSD) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/audiovisual-and-media-services.
 8. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  Conținutul dosarului de înscriere la concurs:
 • Cerere – tip de înscriere la concurs, pusă la dispoziție de către Serviciul Resurse Umane.
 • Chestionarul – tip de evaluare, pus la dispoziție de către
  Serviciul Resurse Umane.
 • Curriculum Vitae, cu data și semnatura.
 • Acte de studii (copie xerox).
 • Act de identitate (copie xerox).
 • Copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților cu semnătura și ștampila angajatorului / adeverințe privind activitatea desfășurată / Carnet de munca (copie xerox), după caz.
 • Minim 2 recomandări. – Alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare.
  Candidatul admis va prezenta la angajare copii legalizate ale documentelor de studii și vechime în muncă.
  Detalii suplimentare la telefon 021.316.30.74 – Serviciul Resurse Umane.

Data limită de depunere a dosarelor: 31.08.2023, ora 16.30